Calea Moșilor Nr. 158, Modul P13, Sector 2, București, România
+40 759 571 744
office@smartaxis.ro

GDPR

IT Consulting

Notă de Informare  privind prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR

Informațiile colectate sunt prezentate în prezentul document (denumit în continuare „Notă de Informare”). Scopul acestei Note de Informare este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în temeiul GDPR și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații. Vă recomandăm să-l citiți cu atenție. Prin vizitarea website-ului nostru, sau prin interacțiunea cu noi prin orice mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare, etc), sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate și consimțiți inclusiv la utilizarea datelor dvs. conform celor descrise mai jos. Această Politică de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și website-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe website-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de Confidențialitate de pe orice website și/sau aplicație înainte de a o accesa. Dacă nu sunteți de acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu vizitati website-ul nostru si sa nu utilizați serviciile oferite de către website-ul nostru.

 

1.  Termeni
În înțelesul prezentei Note de Informare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoana vizată – persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • Persoană Vizatăpersoană fizică identificată sau identificabilă – este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă.
 • Prelucrare – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Restricţionarea prelucrării – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Consimţământ al persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • A.N.S.P.D.C.P. – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • GDPR – General Data Protection Regulation  – Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (RGPD);
 • Cookie – este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui browser (navigator web) și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către browser, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor, aplicații tipice pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.
 • WEB beacon – este o imagine electronică, numită şi GIF cu un singur pixel (1×1) sau gol. Web beacon-urile pot recunoaşte anumite tipuri de informaţii pe calculatorul vizitatorului, cum ar fi: numărul de cookie al vizitatorului, data şi ora vizualizării paginii şi descrierea paginii în care este amplasat Web beacon-ul. Puteţi inhiba Web beacon-urile respingând fişierele cookie asociate.

 

2.  Aspecte preliminare

Când vizitați acest website, indiferent dacă vizita se efectuează de pe un computer (PC), smartphone sau o tabletă, vor fi stocate unele fișiere de date – fișiere de tip cookie, web beacon sau tehnologii similare. Nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia vizitatorul ar putea fi identificat. Nu desfăşurăm campanii publicitare sau de informare pe baza unor date colectate prin intermediul website-ului nostru.
Scopul acestei Note de Informare este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele în calitatea dumneavoastră de vizitator și/sau client al acestui website și în calitatea noastră de operator de date. De asemenea, parcurgând acest document veți ști care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita în mod legal. Luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail.
Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă     pentru noi. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

 

3.  Despre noi
S.C. Smart Axis s.r.l., cu sediul social în Calea Moșilor, Nr. 158, Parter, Modul P13, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2976/2017, Codul Unic de Înregistrare: 37175311, Tel. +40 728 555 444  /  +33 613 682 705, e-mail: office@smartaxis.ro, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca operator de date cu caracter personal la nr. *****, este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a le proteja.

 

4.  Cine sunteți dumneavoastră?
Potrivit legislației, dumneavoastră, în calitate de vizitator pe website-ul nostru, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și dumneavoastră, persoana vizată.

Datele cu caracter personal sunt furnizate de către dumneavoastă în calitate de vizitator, în momentul accesării website-ului nostru.

 

5.  Angajamentul nostru cu privire la protecția datelor personale
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat(ă) corespunzător.
Accesul la datele personale ale pacientului este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare acele informații pentru scopuri profesionale.

 • Controlul vă aparține

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați furnizat.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun sistem informatic, website, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

 

6.  Schimbări
Putem schimba această Notă de Informare în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail și/sau prin alte modalități acceptate de lege.

 

7.  Întrebări și solicitări
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail: office@smartaxis.ro

 

8.  Datele cu caracter personal
Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe website). Pot exista situații în care colectăm date de la terți (i.e. parteneri, platforme de publicitate), cum ar fi de exemplu, informațiile privind achizițiile și interesele.

Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

 • Modul în care interacționați cu website-ul nostru sau cu reclamele (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați website-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa website-ul);
 • Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare (date necesare facturării/livrării comenzilor, furnizate în mod voluntar, respectiv nume, prenume, adresă de facturare/livrare, telefon, adresă de e-mail) ;
 • Adresa de e-mail necesară clienților pentru accesarea propriului cont creat pe website-ul nostru și pentru modificarea datelor de client;
 • Adresa de e-mail, nume și prenume, în scopuri de marketing, respectiv pentru transmiterea prin e-mail a ofertelor și a buletinelor de informare pentru vizitatorii care optează pentru înscrierea la newsletter;
 • Toate datele cu caracter personal din e-mail-ul de confirmare comandă/formular garanție/formular retur (respectiv adresă e-mail, nume, prenume, adresă facturare/livrare) se păstrează în scopul comunicării cu clientul pentru rezolvarea anumitor situații ce țin de retur, garanție ș.a.m.d.;
 • Conținutul mesajelor trimise către noi prin sisteme de mesagerie și e-mail;
 • Interacțiunile dintre dvs. și noi pe rețelele de socializare (de exemplu, aprecieri, distribuiri, comentarii);
 • Informații pe care le colectăm despre dvs. de la alte companii din grup sau terțe care au obținut consimțământul dvs. sau au alt drept legal de a partaja aceste informații cu noi (inclusiv parteneri/platforme de publicare sau de publicitate și agregatori de date care au obținut dreptul respectiv);
 • În situația în care efectuați achiziții de pe website-ul nostru și optați pentru plata online cu cardul bancar a contravalorii comenzii/contractului, , acest lucru se realizează prin soluția integrată EuPlatesc și se vor colecta anumite informații de plată (datele de pe card, nume, prenume), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod criptat pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date. Noi vom fi doar informați dacă achiziția a fost efectuată cu succes. Excepţie de la această prevedere este situaţia în care ne veţi furniza detaliile contului dvs bancar pentru o rambursare în cazul returnării unui produs, caz în care vom colecta şi prelucra aceste date.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet (browser-ul) folosit
 • Locația geografică
 • Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru
 • Alte date

În această Politică, termenul „cookie” este folosit în sens larg și include tehnologii similare precum localStorage. Cookie-urile contribuie la funcționarea acestui site și ne oferă informații despre modul în care interacționați cu el. Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți site-ul. Nu căutam să identificăm utilizatorii individuali, decât dacă aceștia se oferă să ne furnizeze datele lor de contact prin intermediul unui formular sau al unei cereri de pe site.

Există diferite tipuri de cookie-uri care îndeplinesc diferite funcții și care îmbunătățesc, în general, experiența pe care o aveți pe site. Putem folosi cookie-uri pentru a afla dacă ați mai vizitat site-ul sau pentru a memora unele preferințe pe care le-ați selectat când ați utilizat site-ul. Acest site folosește cookie-uri propri cât si cookie-uri adăugate de terți.

Cookie-urile folosite pe acest site pot fi clasificate în trei categorii:
I.   Cookie-uri strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea unor caracteristici ale site-ului, precum trimiterea conținutului formularelor completate pe site. Fără aceste cookie-uri, nu v-am putea oferi serviciile pe care le solicitați, precum răspunsul la formularul de contact. Tot în această categorie intră și cookie-urile care ne permit să vă oferim serviciile solicitate explicit de dvs. în timpul unei sesiuni deschise în browser. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. ce ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau pentru a monitoriza locurile în care ați navigat pe internet.
Cookie-urile strict necesare trebuie să fie permanent activate pentru a putea memora preferinţele dumneavoastră referitoare la opţiunile privind utilizarea cookie-urilor.
Dacă alegeţi să dezactivaţi aceste cookie-uri, va trebui să optaţi pentru utilizarea sau nu a cookie-urilor la fiecare vizitare a paginii.
II.   Cookie-uri funcționale. Acestea sunt folosite pentru a memora alegerile pe care le faceți pentru a vă oferi noi funcții care vor îmbunătăți experiența dvs. pe site.
III.   Cookie-uri analitice. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a strânge informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, de exemplu numărul de vizite și durata medie a unei vizite.

Unele cookie-uri sunt cookie-uri primare şi aparțin website-ului nostru. Altele sunt cookie-uri terțe şi aparțin altor domenii. Noi folosim doar cookie-uri primare, exceptând cookie-urile terțe asociate cu Google reCAPTCHA, Gooogle Analytics și Google AdWords. Google reCAPTCHA este folosit pentru a face diferența între utilizatorii umani și computere, astfel încât să putem preveni acțiunile de tip SPAM. Google Analytics ne permite să măsurăm vânzările și conversiile și, în același timp, ne pune la dispoziție informații actuale privind modul în care vizitatorii ne utilizează site-ul, modul în care aceștia au ajuns pe site și modul în care îi putem determina să se întoarcă. Google AdWords ne ajută să fim prezenți în căutarea clienților, exact în momentul în care aceștia caută pe Google produsele sau serviciile pe care le oferim. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Google, pe care o găsiți la adresa https://www.google.ro/intl/ro_ro/policies/privacy/.

Web beacon-uri. Paginile site-ului nostru pot conține mici fișiere electronice cunoscute ca web beacon-uri care ne permit să înregistrăm activități precum vizitarea unei anumite pagini web. Web beacon-urile sunt utilizate pentru a urmări folosirea acestui site și pentru a-i monitoriza performanțele.

Folosirea adreselor IP. O adresă IP este un cod numeric care identifică computerul dvs. pe internet. Folosim adresa dvs. IP și tipul de browser pe care îl utilizați pentru a analiza modelul de utilizare a site-ului, pentru a detecta problemele site-ului și pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim. Dar, fără informații suplimentare, adresa dvs. IP nu vă poate identifica individual.

Când ați accesat acest website, cookie-urile noastre au fost trimise către browserul dvs. și stocate pe calculatorul dvs. Prin utilizarea website-ului nostru, vă dați consimțământul pentru folosirea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Dacă doriți să le ștergeți, puteți face acest lucru cu ajutorul setărilor browser-ului dvs., totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, fără cookie-uri, nu veți putea beneficia din plin de toate funcțiile site-ului nostru. Modul în care puteți șterge cookie-urile diferă de la un browser la altul. Puteți accesa meniul AJUTOR din browserul dvs. pentru a consulta instrucțiunile.

 

9.  De ce colectăm aceste informații?
Colectăm informațiile dumneavoastră în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Cu scopul de a onora comenzile/livrările inițiate de către clienți pe website-ul nostru;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile conținutul și funcționalitatea website-ului nostru;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice ale website-ului nostru;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor create pe website-ul nostru;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 • În scopuri analitice și de cercetare;
 • În interesul legitim al S.C. Smart Axis s.r.l. de a-și eficientiza și optimiza activitatea.

Refuzul dumneavoastră de a furniza aceste informaţii, poate determina imposibilitatea vizualizării corecte a conţinutului website-ului nostru sau imposibilitatea accesării tuturor funcţiilor oferite de către website-ul nostru.

Pentru toate scopurile declarate mai sus clientul trebuie să îşi dea acordul explicit pentru procesarea datelor cu caracter personal, în caz contrar scopul nu poate fi atins.

 

10.  Care sunt destinatarii datelor cu caracter personal?
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator – S.C. Smart Axis s.r.l. – și sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice, numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiție, firmelor de curierat și agenților de livrare marfă, în cazul în care s-a efectuat o comandă de produse ce trebuiesc livrate la adresa indicată de client, cu site-uri terţe care sunt în concordanţă cu Directiva 95/46/EC, dar şi cu agenţia de marketing care gestionează campaniile pentru site-ul WideProtect.com.
Mai putem putem partaja cookies, cu: ex Google Analytics, Google Adwords şi Facebook Ads. Vă rugăm să citiţi cu atenție Politica Cookies.

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, agenţii, autorităţi de supraveghere sau altor furnizori de servicii. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în momentul inițierii prelucrării.

 

11.  Temeiurile legale pentru prelucrare
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea intereselor noastre legitime, însă numai în situația în care interesul nostru primează asupra drepturilor și intereselor dumneavoastră. În situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia putem în balanță interesul nostru și interesele dumneavoastră. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele dumneavoastră, nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În unele situații, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice.

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu consimţământul dumneavostră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează:

 • transmiterea anumitor informaţii instituţiilor statului este necesară pe baza faptului că spitalul îşi îndeplineşte obligaţiile legale (articolul 6(1)c) şi respectă legile care sunt de interes public (articolul 9(2)g);
 • utilizarea contactului de urgenţă specificat se face pe baza intereselor vitale (articolul 6(1)d);
 • în cazul fotografierii sau înregistrarilor video de prezentare, folosim consimţământului dumneavoastră (articolul 6(1)a). Aveţi dreptul să renunţaţi la acest tip de prelucrare în orice moment. În cazul în care vă retrageţi consimţământul, vă asigurăm că imaginea dumneavoastră nu va mai fi prelucrată în nicio prezentare viitoare, dar documentele deja înregistrate sau tipărite în baza consimţământului acordat nu vor fi retrase;
 • în cazul înregistrarilor video folosim obligaţia legală (articolul 6(1)c) sau interesul nostru legitim (articolul 6(1)f). Aceste informaţii vor fi utilizate numai pentru a asigura siguranţa şi securitatea dumneavoastră, a angajaţilor şi a bunurilor.

 

12.  Cum și cât timp păstrăm informațiile personale?
Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt păstrate în formă electronică.

Datele cu caracter personal colectate în electronic, sunt stocate pe echipamente IT&C situate în incinta S.C. Smart Axis s.r.l. sau la parteneri către care avem externalizate anumite servicii. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt stocate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale S.C. Smart Axis s.r.l. și a celor mai bune practici din acest domeniu. De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Colectăm şi prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie, precum și a procedurilor interne privind retenția datelor (inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul S.C. Smart Axis s.r.l.), derulării contractului comercial, dar nu mai mult de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor șterse sau arhivate, securizate şi stocate conform legii în vigoare.

Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

 

13.  Cum transmitem informațiile dumneavoastră?
Putem dezvălui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți.

Cu acești terți avem clauze contractuale de confidenţialitate şi standarde de scuritate astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere, într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile dumneavaostră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

14.  Securitatea datelor dumneavoastră
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Accesul la baza de date pe care sunt stocate datele cu caracter personal se face numai de către angajaţii companiei S.C. Smart Axis s.r.l. prin introducerea unui username şi a unei parole de identificare. Conturile angajaţilor care nu mai fac parte din cadrul companiei S.C. Smart Axis s.r.l., vor fi şterse.

 

15.  Care sunt drepturile dumneavoastră?
În legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:

 • Dreptul de retragere a consimțământului

Aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

În anumite circumstanțe, prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal (de exemplu: când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale).

 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării (de exemplu: persoana vizată contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță).

 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către alt operator – portabilitatea datelor

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține portabilitatea datelor.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor cu caracter personal obținute pe bază de consimțământ.

Vă rugăm să rețineți că:

 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată. În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
 • O să răspundem solicitării în termenul legal.
 • Dacă nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
 • Dacă vreți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului UE 679/2016 și pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate în care va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

 

16.  Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră sau doriții să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, la adresa de e-mail: office@smartaxis.ro sau printr-o notificare scrisă și trimisă În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, la adresa: Calea Moșilor Nr. 158, Parter, Modul P13, Sector 2, București, România.