Calea Moșilor Nr. 158, Modul P13, Sector 2, București, România
+40 759 571 744
office@smartaxis.ro

Audit IT

IT Consulting

Oferim servicii de AUDIT IT şi de securitate a infrastructurii IT&C din cadrul companiei dumneavoastră. Scopul Auditului IT este de a identifica şi analiza riscurile potenţiale, atenuarea sau eliminarea acestora, în scopul optimizării infrastructurii IT&C şi implicit, a activității generale a companiei dumneavoastră.

Specialiştii noştrii sunt certificaţi ISO27001. Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei (SMSI) ISO  27001 este un standard care prevede cerinţe specifice pentru proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al securităţii informaţiilor care ajută compania să-şi stabilească şi să realizeze politici optime de securitate informaţională şi obiective în concordanţă cu cerinţele legale aplicabile activităţii desfăşurate.

Auditarea infrastructurii IT din cadrul companiei necesită un nivel ridicat de analiză ce se va desfăşura etapizat.

  • Analiza preliminară – Colectarea informaţiilor din toate departamentele companiei, identificarea deficineţelor infrastructurii IT;
  • Cercetarea – inventarul hardware şi software, analiza licenţelor existente şi planificarea procesului de legalizare software, centralizarea antecedentelor IT anterioare;
  • Evaluarea riscurilor IT – identificarea vulnerabilității  infrastructurii IT şi testarea gradului de penetrabilitate, verificarea existenţei soluţiilor disaster/recovery;
  • Procesarea datelor şi elaborarea planului de audit IT – dezvoltarea unui plan strategic de optimizare a infrastructurii IT&C şi managementul riscului IT;
  • Implementarea planului de audit IT – planificarea pe termen scurt, mediu şi lung a implementării recomandărilor auditorilor IT şi punerea în practică a acestora ;
  • Rezultatele finale ale auditului – creşterea eficienţei infrastructurii IT, îmbunătăţirea securităţii datelor informatice, practic, reducerea efectului negativ pe care incidentele îl au asupra funcţionării şi dezvoltării companiei.

Contactează acum..