Calea Moșilor Nr. 158, Modul P13, Sector 2, București, România
+40 759 571 744
office@smartaxis.ro

Termeni şi Condiţii de Utlilizare

IT Consulting

Definiţii termeni utilizaţi:

SITE = grupa de pagini web multimedia (conținând texte, imagini, animații, clipuri video, ș.a.m.d.), aparținând domeniului smartaxis.ro precum şi altor subdomenii ale domeniului smartaxis.ro (ex. nume_subdomeniu.smartaxis.ro) ce sunt accesibile în Internet oricui și care poate fi conectat cu alte site-uri prin așa-numite hiperlink-uri sau, în denumirea mai simplă, link-uri.

PAGINĂ WEB = o pagină din cadrul SITE-ului conținând texte, imagini, animații, clipuri video, ș.a.m.d. Aceasta poate conţine LINK-uri către alte SITE-uri.

LINK = este o referință, legătură, către o PAGINĂ WEB, document sau element multimedia exitente în internet.

UTILIZATOR = Orice persoană care vizualizează, accesează sau foloseşte informaţiile incluse în acest SITE

FIRMA = S.C. Smart Axis S.R.L.cu sediul în România care deţine şi operează acest SITE. Legea aplicabilă pentru acest SITE şi pentru CONDIŢIILE DE UTILIZARE, este legea românească.

CONDIŢII DE UTILIZARE = reprezintă totalitatea termenilor şi condiţiilor de vizualizare, utilizare ori accesare a prezentului SITE de către UTILIZATOR.

Condiţii de utilizare

Vă rugam să citiţi cu atenţie şi în totalitate aceste CONDIŢII DE UTILIZARE pentru că ele se aplică în cazul în care accesaţi sau utilizaţi acest SITE – https://www.smartaxis.ro. Accesând SITE-ul sau oricare PAGINĂ WEB din cadrul SITE-ului, înseamnă că înţelegeţi  şi acceptaţi fără echivoc aceste CONDIŢII DE UTILIZARE. Daca nu sunteţi de acord cu aceste CONDIŢII DE UTILIZARE, vă rugam să nu utilizaţi şi să nu accesaţi acest SITE. Aceste CONDIŢII DE UTILIZARE pot fi modificate în orice moment fără o înstiinţare în prealabil.

Excluderi generale

Materialul şi informaţia de pe acest SITE sunt furnizate ca atare şi fără garanţii de orice fel, fie exprese sau implicite. Orice garanţii incluzand, dar fără a se limita la, garanţii implicite pentru uzul comercial şi potrivite pentru un anumit scop sunt excluse. Nu este oferită nicio garanţie cu referire la conţinutul, funcţionalitatea, LINK-urile sau comunicările de date; de asemenea, nu se oferă garanţie pentru defectele, erorile sau rectificările apărute, pentru întreruperea comunicaţiei, interceptarea sau pierderea informaţiei, pentru absenţa virusilor sau a altor componente dăunătoare.

În niciun caz FIRMA, subsidiarele sau afiliatele ei nu vor fi răspunzătoare pentru orice costuri sau pagube faţă de terţi, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legatură cu accesul sau utilizarea SITE–ului sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest SITE, sau oricare dintre funcţiile sau caracteristicile lui, inclusiv, în legatură cu răsfoirea, sau descărcarea oricăror informaţii, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest SITE sau oricare alt SITE care are LINK-uri dinspre şi către acest SITE.

Este responsabilitatea UTILIZATORULUI acestui SITE de a evalua acurateţea, deplinătatea, siguranţa şi utilitatea opiniilor, serviciilor sau a altor informaţii oferite. Orice informaţie furnizată în acest SITE se regăseşte condiţionată de faptul că nu trebuie considerată ca şi consultanţă legală, contabilă, fiscală, financiară, ca investiţie sau ca altfel de sfat profesional în privinţe sau probleme specifice. În mod corespunzător nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzătoare a acestor informaţii. UTILIZATORII acestui SITE ar trebui să consulte specialiştii în legatură cu circumstanţele lor personale.

ACEST SITE, PRECUM ŞI TOATE INFORMAŢIILE CONŢINUTE SUNT OFERITE “AŞA CUM SUNT” ŞI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE.

Informaţia prezentă pe acest SITE nu se va utiliza pe teritoriul oricărei ţări, jurisdicţii sau de către UTILIZATORII pentru care acest lucru constituie o încălcare a legii.

Fără oferte

Niciun material sau informaţie de pe acest SITE nu trebuie interpretat ca o cerere de ofertă, ofertă, sfat, recomandare sau orice alt serviciu de a achiziţiona sau a dispune de orice investiţie sau de a se angaja în orice alta investiţie sau tranzacţie. Pentru orice informaţie despre produse, servicii sau sfaturi specifice, UTILIZATORUL are obligaţia de contacta reprezentanţii FIRMEI sau de a consulta alte SITE-uri de specialitate.

FIRMA nu îşi asumă nici o responsabilitate privind stabilitatea LINK-urilor de pe acest SITE în momentul accesării lui.

Proprietatea intelectuală

În afara unei stipulaţii contrare, toate informaţiile, textele, imaginile grafice, sigla, caracteristicile şi funcţiile, precum şi aşezarea în pagină( incluzând design-ul) conţinute în acest SITE sunt proprietatea exclusiva a FIRMEI. Totuşi UTILIZATORUL poate descărca sau tipări orice PAGINĂ WEB de pe acest SITE pentru uzul personal, necomercial cu condiţia obligatorie de a nu elimina clauzele privind drepturile de autor.

La realizarea acestui SITE s-a folosit design, imagini, elemente video, texte sau informaţii obţinute din surse libere de informaţii de pe internet sau sunt concepţie proprie iar FIRMA nu este răspunzătoare sub nici o formă, nu poate fi învinuită sau supusă la plata unor daune sau orice altfel de taxe pentru folosirea acestora. La data şi locaţia de unde au fost preluate imaginile , textele, elementele video sau informaţiile în momentul introducerii lor în contextul SITE-ului, acestea nu erau îngrădite sau sub clauzele dreptului de autor, nicio informaţie sau atenţionare referitoare la drepturile de autor nu era prezentă . În cazul în care o persoană fizică sau/şi persoană juridică revendică şi face dovada că este autorul sau deţine drepturi de autor pentru design, imagini, texte, elemente video sau informaţii folosite în acest site, este obligată să înstiinţeze în scris FIRMA. În acest caz, FIRMA va trebui să elimine acel design, imagine, text, element video sau informaţie în cel mai scurt timp posibil după primirea sesizării în scris şi nu va fi responsabilă pentru plata vreunei sume sau taxe pentru folosirea acestor elemente nici înainte de primirea sesizării, nici după primirea sesizării până la momentul eliminării acestora.

Orice dispută sau litigiu, se va soluţiona pe cale amiabiă iar în cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă eşuează, se va apela la instituţiile legale din România conform legislaţiei în vigoare în România.

LINK–uri

LINK-urile de pe acest SITE sunt oferite numai pentru informarea şi convenienţa UTILIZATORULUI.

FIRMA nu îşi asumă responsabilitatea şi nu răspunde sub niciun fel în legatură cu orice SITE care are LINK-uri din acest SITE (sau orice SITE care duce la prezentul SITE), inclusiv conţinutul şi operarea lor. FIRMA nu analizează şi nu monitorizează asemenea LINK-uri. Aceste SITE –uri pot proveni din afara ţării UTILIZATORULUI şi sunt supuse unor reglementări şi legislaţii diferite, în funcţie de ţară.

Un LINK de pe acest SITE către un alt SITE ( sau un LINK de pe un alt SITE către acest SITE) nu reprezintă o referinţă, garanţie, aprobare, promovare , ofertă, sfat sau solicitare în legatură cu asemenea SITE-uri , conţinutul lor sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel SITE. FIRMA consideră ca LINK-urile catre SITE-urile accesibile publicului, PAGINI WEB, grupuri de informare şi alte surse sunt permise în mod legal şi respectă aşteptările celor care utilizează în mod obişnuit Internetul.

Fără acordul scris al FIRMEI niciun UTILIZATOR şi nici un alt SITE nu poate realiza un LINK cu acest SITE ori spre acest SITE, către şi/sau dinspre PAGINA WEB a sa sau către şi/sau dinspre oricare altă PAGINĂ WEB.

Confidenţialitate

FIRMA îşi ia măsuri de precauţie rezonabile pentru a menţine informaţia obţinută de la UTILIZATORII on-line în siguranţă împotriva accesului şi utilizării neautorizate şi revizuieşte periodic măsurile de securitate. Nu trimiteţi informaţii confidenţiale sau personale FIRMEI prin acest intermediul acestui SITE. Nu se creează o legatură de confidenţialitate între UTILIZATOR şi FIRMĂ prin transmiterea unor informaţii către FIRMĂ . Orice informaţie pe care FIRMA o primeşte prin intermediul SITE-ului, în afara de informaţia de identificare personală este considerată non–confidenţială.

Informaţia de identificare personală este utilizată de FIRMĂ doar pentru a procesa o cerere de informaţie din partea UTILIZATORULUI sau pentru a comercializa produsele şi serviciile FIRMEI.

Prin transmiterea de informaţii către FIRMĂ prin intermediul SITE-ului sau oricare alte mijloace electronice (ex. e-mail), UTILIZATORUL acordă FIRMEI dreptul de a utiliza, reproduce, prezenta, modifica, distribui sau procesa informaţia respectivă.

FIRMA are dreptul de a utiliza informaţia inclusiv orice know – how , tehnici sau idei conţinute aici fără niciun fel de taxă şi pentru orice scop, acestea nefiind supuse drepturilor de proprietate intelectuală (copyright).

FIRMA nu stochează datele şi informaţiile trimise de către UTILIZATOR prin intermediul acestui SITE.

UTILIZATORUL are posibilitatea de a solicita în scris FIRMEI să verifice dacă există totuşi stocată vreo informaţie clasificată ca DATE PERSONALE ale UTILIZATORULUI şi în caz afirmativ, să solicite ştergerea definitivă a acestora.

Supraveghere

FIRMA nu este obligată să monitorizeze orice ofertă sau transmisie către şi prin intermediul SITE–ului sau orice alt SITE ce nu aparţine FIRMEI dar care are LINK de la şi către SITE-ul FIRMEI. FIRMA îşi rezervă totuşi dreptul de monitoriza , inclusiv orice fel de chat room sau SITE-uri similare.

UTILIZATORUL este de acord că transmiterea informaţiei nu implică nicio obligaţie şi că prin înregistrarea sau transmiterea de informaţie, cu excepţia datelor de identificare personale, nu este creată nici un fel de relaţie contractuală între UTILIZATOR şi FIRMĂ.

UTILIZATORUL confirmă că a luat la cunostinţă şi că este de acord, fără echivoc, că transmiterea oricărei informaţii, indiferent de clasificarea ei, către FIRMĂ prin intermediul SITE-ului sau a orice alt SITE ce nu aparţine FIRMEI dar care are LINK de la şi către SITE-ul FIRMEI, poate fi interceptat şi copiat ilegal de către terţi, fără ca FIRMA să aibă vreo cunostinţă despre acesta sau vreo legătură cu terţii, astfel FIRMA nefiind răspunzătoare pentru astfel de acţiuni ilegale din partea terţilor.

Comportamentul UTILIZATORILOR

La accesarea sau utilizarea oricărei părţi din acest SITE, nu este permis să:

– să se plaseze orice informaţie care conţine elemente ilegale, ameninţătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecţii de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau încurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea naţională sau internaţională ;

– să se plaseze sau să se transmită orice informaţie sau software care conţine un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element dăunător;

-să se interfereze cu funcţionarea acestui SITE sau să se restricţioneze sau împiedice accesul oricărui alt UTILIZATOR al acestui SITE;

– să se plaseze, ăa se facă public, să se transmită, reproducă, distribuie sau exploateze orice informaţie, software sau alt material, obţinut prin intermediul SITE-ului în scopuri comerciale şi/sau necomerciale fără acordul scris şi prealabil al FIRMEI;

Avertisment:

Orice tentativă a oricarei persoane de a provoca pagube acestui SITE sau de a submina operarea poate constitui o încălcare a legilor civile sau penale. FIRMA îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru pagubele provocate de o asemenea persoană, în limitele legale.

Legea aplicabilă şi jurisdicţia, limitările impuse de legea locală, actualizările, altele.

SITE-ul şi aceste CONDIŢII DE UTILIZARE vor fi prezentate, aplicate şi executate în conformitate cu legile României fără referinţă la principiile legii conflictuale . Instanţa competentă este cea din România.

FIRMA nu admite prin acest paragraf ca orice informaţie, material sau caracteristici/funcţii care îi aparţin se pot utiliza în orice altă jurisdicţie.

SITE –ul nu este direcţionat către persoanele din orice jurisdicţie unde (din cauza nationalităţii persoanei respective , rezidenţei, cetăţeniei, religiei sau oricărui alt element) publicarea sau accesarea SITE –ului vin în contradicţie cu legile şi reglementările locale .

Persoanele la care se referă aceste restricţionări şi prohibiţii , nu trebuie să acceseze sau să utilizeze acest SITE. Prin accesarea sau utilizarea acestui SITE din proprie iniţiativă, UTILIZATORUL este direct răspunzător pentru respectarea legilor şi normelor locale.

Actualizările şi modificările aduse acestor CONDIŢII DE UTILIZARE pot fi făcute în orice moment. Fiecare UTILIZATOR trebuie să consulte obligatoriu aceste CONDIŢII DE UTILIZARE de fiecare dată când accesează şi/sau utilizează SITE–ul.